කලාපීය ව්‍යවසායකත්වය පෝෂණය කරමින් SLASSCOM ආයතනය විසින් 2019 – ඌව IT/BPM සතිය සාර්ථක අයුරින් නිම කරයි

මෙවර SLASSCOM ආයතනය විසින් සංවිධානය කළ IT/BPM සතියෙහි සිවු වැනි අදියර, පසුගියදා ඌව පළාතේදී බදුල්ල ප්‍රදේශයේදී පැවැත්විණි. මානව හැකියා ධාරිතාවය

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම එළිමහන් කලා සල්පිල පෙබරවාරි 23 වනදා

කොළඹ සංස්කෘතික දිනපොතෙහි මග නොහැරිය යුතු ඉසව්වක් ලෙස ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයට පත් වාර්ෂික එළිමහන් කලා සල්පිල, ‘කලා පොළ 2020’ කොළඹ 07

ආලෝකකරණ අවශ්‍යතා සඳහා ඩීමෝ ලුමින් වෙතින් විසඳුම් රැසක්

වෙළඳපොළ තුළ ඉතාමත් කෙටි කලකින් ආලෝකකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත්ම පිළිගත් වෙළඳ නාමයක් බවට පත් වූ ඩීමෝ LED ඉතා විශාල වපසරියකින් යුක්ත