උසස් දත්මැදීමේ අත්දැකීමක් සමඟ නවතම Clogard Pro Clean Toothbrush මුඛ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ  පෙරළිකාර වෙනසක් ඇති කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් විශ්වසනීය මුඛ සෞඛ්‍ය සන්නාමයක් වන Clogard, සිය නවතම නිෂ්පාදනය වන, Clogard Pro Clean Toothbrush ශ්‍රී ලාංකික වෙළඳපොළට

“ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත බලශක්ති ව්‍යාපෘති සහ එමඟින් මෙරටට සිදුකරන බලපෑම” පිළිබඳ Sri Lanka Blue Green Alliance විසින් අවධාරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිරසාර බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයක් ගොඩනැංවීම පිළිබඳව සමාජ අවධානය වර්තමානය වන විට යොමු වී තිබේ. එබැවින් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳව

ස්වදේශී කොහොඹ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථමවරට ඩිජිටල් “අවුරුදු ලිත” සමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමය සමරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 01 ශාකසාර සත්කාර නිෂ්පාදනයේ පුරෝගාමියා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමය සුරැකීම වෙනුවෙන් කැප වී සිටින කදානේ ස්වදේශී

උපාධිධාරීන්ට විදේශ රැකියා අවස්ථා ලබා දෙමින් DIMO Academy සිය 32 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය පවත්වයි

DIMO හි අධ්‍යාපනික අංශය වන DIMO Academy විසින් සිය 32 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය පසුගියදා පවත්වන ලදී. German Automobile mechatronics ඩිප්ලෝමාව

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ  අනාගතය සවිබල ගන්වන අදානි සමාගමේ මන්නාරම ව්‍යාපෘතිය

2050 වසර වන විට  ශ්‍රී  ලංකාවේ බලශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන් 100%ක් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හරහා සපුරාලීම පිළිබඳ වන අනාගත අභිලාෂයන්  සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා