දරුවන්ට එරෙහි ශාරීරික දඬුවම් අවසන් කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර දිනය

ළමා ආරක්ෂණය ජාතික අර්බුදයකි – ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි ළමා ආරක්ෂණය අතින් ලොව අනාරක්ෂිතම රටවල් 10 අතරට ශ්‍රී ලංකාව වැටී තිබේ. ශාරීරික

Fortumo உடன் இணைந்து இலங்கையில் நேரடி carrier billing வசதியை வழங்கும் Hutch

ஸ்மார்ட்போன் பாவனையாளர்களுக்கு உலகளாவிய சேவை அனுபவத்தை வழங்குவதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சியாக, இலங்கையில் மிகவும் விரும்பப்படும் மொபைல் புரோட்பேண்ட் சேவையான Hutch, முன்னணி மொபைல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான Fortumo

ஸ்மார்ட் தயாரிப்பு வரிசையின் அங்கமாக நீண்ட காலம் செல்லுபடியாகும் டேட்டா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தும் HUTCH

பெக்கேஜ் காலாவதியாவதால் பயன்படுத்தப்படாத டேட்டா ஒதுக்கீட்டை இழக்க நேரிடும் என்ற வாடிக்கையாளரின் கவலையை தீர்ப்பதற்கான மற்றுமொரு முன்னோடி தீர்வாக HUTCH, 60  நாட்கள் வரையிலான நீட்டிக்கப்பட்ட செல்லுபடியை

DIMO சான்றளிக்கப்பட்ட ஏற்கனவே சொந்தமான வாகனங்களுக்கான வாடிக்கையாளர்களை மையமாகக் கொண்ட குத்தகை தீர்வுகளை வழங்க HNB உடனான நீண்டகால பங்குடமையை DIMO விரிவுபடுத்துகிறது

இலங்கையின் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றான DIMO, வாடிக்கையாளர்களை மையமாகக் கொண்ட சேவையை வழங்குவதற்கான தனது வலுவான உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் நிரூபிக்கும் வகையில்  DIMO சான்றளிக்கப்பட்ட ஏற்கனவே சொந்தமான

බහු- භාෂා අධ්‍යාපනයෙහි 40 වස සමරන, ප්‍රංශ ජාත්‍යන්තර පාසලට නවක සිසුන් බඳවා ගැනේ

ශ්‍රී ලංකාව තුළ විශිෂ්ටතම බහු-භාෂා අධ්‍යාපාන අවස්ථාවන් පිරිනමන අධ්‍යාපන ආයතන අතර ප්‍රමුඛතම ආයතනයක් වන ප්‍රංශ ජාත්‍යන්තර පාසල ලෙසින් ප්‍රකට, École