කෝවිඩ් 19 වසංගත ව්‍යාප්තියෙන් පීඩාවට පත් ඇඟලුම් සේවිකාවන්ට සහන සැලසීමට USAID හා එක්සත් ජනපද සමාගම් අත්වැල් බැඳ ගනියි

ඇඟලුම් කම්හලක් ආශ්‍රිතව පැණ නැගුණු කොරෝනා දෙවැනි රැල්ල හේතුවෙන් මෙරට පීඩාවට පත් වුණු ප්‍රධානතම පාර්ශවයක් නම් ඇඟලුම් කම්හල් සේවිකාවන්ය. ඔවුන්ගෙන්