“හච් දැනුමයි මිලියනයයි” වැඩසටහනේ ජයග්‍රාහකයින් හට ආකර්ෂණීය මුදල් ත්‍යාග ප්‍රදානය කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන ජංගම බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සේවා සැපයුම්කරු වන හච්, ස්වකීය පාරිභෝගිකයින්ගේ දැනුම උරගාමින් පැවැත්වූ 27 වන ” හච්

කොකා කෝලා බෙවරේජස් ශ්‍රී ලංකා හි #Break the Bias, කාන්තාවන් දිරි ගන්වමින්, ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සමරයි

කොකා කෝලා බෙවරේජස් ශ්‍රී ලංකා ලිමිටඩ් (CCBSL), ශ්‍රී ලාංකේය කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමෙහිලා විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරමින්,  2022 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය